ISSN 2313-5891 (Online) 

 

ISSN 2304-974X

(Print)

 

 

Засновник:

 

Національний університет харчових технологій,

Київ, Україна

 

 

 

 

Журнал індексується наукометричними базами:

 

1. Emerging Sources Citation Index

(Web of Science Core Collection)

 

 

2. Google Scholar

Google

 

3. Index Copernicus

IK

 

4.Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

 

5. EBSCO

 

6. Ulrichs Web

 

7. Cabi Full Text

 

8. ERIH PLUS

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

 

9. Directory of Open Access Scholarly Resources

 

10.Directory of Open

Access Journals

 

10. InfoBase Index

 

11. CAS Source Index (CASSI)

(Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society)

 

12. FSTA (Food Science and Technology Abstracts)

 

 

English Українська .

 

 

Архів номерів

 

2012, Vol.1, Is.1

2012, Vol.1, Is.2

2012, Vol.1, Is.3

 

2013, Vol.2, Is.1

2013, Vol.2, Is.2

2013, Vol.2, Is.3

2013, Vol.2, Is.4

 

2014, Vol.3, Is.1

2014, Vol.3, Is.2

2014, Vol.3, Is.3

2014, Vol.3, Is.4

 

2015, Vol.4, Is.1

2015, Vol.4, Is.2

2015, Vol.4, Is.3

2015, Vol.4, Is.4

 

2016, Vol.5, Is.1

2016, Vol.5, Is.2

2016, Vol.5, Is.3

2016, Vol.5, Is.4

 

2017, Vol.6, Is.1

2017, Vol.6, Is.2

2017, Vol.6, Is.3

2017, Vol.6, Is.4

 

2018, Vol.7, Is.1

2018, Vol.7, Is.2

2018, Vol.7, Is.3

 

Адреса редакції:

 

Ukrainian Food Journal
Національний університет харчових технологій
Вул. Володимирська, 68
Київ, 01601
Україна

 

 

E-mail: Ufj_nuft@meta.ua

 

 

Відповідальний секретар:

Олексій Губеня, к.т.н, доцент

Національний університет харчових технологій

E-mail:  Ufj_nuft@meta.ua

 

 

 

 

Партнерство і консультаційна підтримка:

 


Центр соціологічних досліджень, Польща

 

Журнал

Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (Болгарія)

 

Журнал

Food and Environment Safety journal (Румунія)

 

 • Головна

 • Редакційна
  колегія
 • Інструкції
  авторам
 • Етика,
  Авторське право

 

Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові (дослідницькі) статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і представляти спільний інтерес для міжнародного наукового співтовариства.

Перевага в публікації результатів досліджень надається молодим вченим та студентам, які  займаються науковою роботою та виконують в рукописах статей всі вимоги до оформлення. Це не означає, що журнал приймає статті низької якості,  без наукової цінності, з недоведеними результатами.

 

Тематика публікацій

 

Харчова інженерія

Харчова хімія

Мікробіологія, біотехнологія

Властивості харчових продуктів

Якість та безпека харчових продуктів

Процеси та обладнання харчових виробництв

Економіка та управління підприємствами харчової, переробної, біотехнологічної промисловості

Автоматизація процесів

Упаковка

Здоров'я

Нанотехнології

 

Періодичність журналу - 4 номери на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рецензія рукопису статті

 

Всі наукові статті, представлені для публікації в «Ukrainian Food Journal» проходять «Подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знає рецензента) принаймні двома вченими, призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений.

Зазвичай час рецензування складає 6-8 тижнів.

 

Авторське право

 

Автори статей гарантують, що робота не є порушенням будь-яких існуючих авторських прав, та відшкодовують видавцю порушення даної гарантії. Опубліковані матеріали є правовою власністю видавця «Ukrainian Food Journal», якщо не узгоджено інше.

 

Політика академічної етики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor-in-Chief


9

Valerii Mank, Dr., Prof., National University of  Food Technologies, Ukraine

Download CV

 

Editorial board

 

30

Lelieveld Huub, Dr., Global Harmonization Initiative Association, Germany

12

Mark Shamtsian, PhD, As. Prof, St. Petersburg State Technological Institute,  Russia

E-mail: mark.shamtsyan@yandex.ru

Download CV

15

Pascal Dupeux, Ph. D., As. prof., University Claude Bernard Lion 1, France 

E-mail: pascal.dupeux@univ-lyon1.fr

17

Cristina Popovici, Ph.D., As. Prof., Technical University of Moldova

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Download CV

31

Semih Otles, Dr., Prof., 
Ege University, Turkey
        

E-mail: semih.otles@gmail.com

Download CV

15

Sonia Amariei, Dr., Prof.,  University "Ştefan cel Mare" of Suceava, Romania

22

Stefan Stefanov, Dr., Prof., University of Food Technologies, Bulgaria

E-mail: stvstefanov@yahoo.com

18
Tetiana Pyrog, Dr., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
1
Tomasz Bernat, Dr., Prof., Szczecin University, Poland 
14

Valerii Myronchuk, Dr., Prof., National University for Food Technologies, Ukraine

E-mail: Mironchukvg@ukr.net

Viktor Stabnikov, Dr., As. Prof., National University for Food Technologies, Ukraine

25
Virginija Jureniene, Dr., Prof., Vilnius University, Lithuania
5
Vladimir Grudanov, Ph. D., Prof., Belarusian State Agrarian Technical University

 

 

 

 

 

Volodymyr Ivanov, Dr., Prof., Iowa State University, US

 

 

 

 

 

Yordanka Stefanova, Dr., As. prof., University of Plovdiv "Paisii Hilendarski", Bulgaria

 

 

 

 

 

 

Yuliya Dzyazko, Dr., Prof., Institute of general and inorganic chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine.

E-mail: dzyazko@gmail.com

Download CV

 

 

 

 

 

Yurii Bilan, Dr., As. Prof., Szczecin University, Poland

7

Oleksii Gubenia (managing editor), Dr., As. prof., National University of  Food Technologies, Ukraine

E-mail: Ufj_nuft@meta.ua

Download CV

 

 

 

Шановні автори! Незалежно від входження Журналу до наукометричних баз, редакційна політика Журналу залишається незмінною. Всі вимоги до статей та інформація про журнал розміщені на цьому сайті, тому просимо не турбувати редакцію особистими питаннями.

Приклад статті в форматі  doc

Приклади анотацій

Стаття має бути цікавою для світової наукової спільноти, а не лише українського читача. Тематика статті має бути актуальною у світі.

Журнал не розглядає статті, які:

1. Не є науковими (дослідницькими). У статті мають бути представлені результати досліджень. Типова помилка - представляти у статті вирішення інженерних, економічних та інших задач, наводити практичні розробки, які не мають наукової цінності.

2. Не мають відношення до харчової науки.

3. У яких не наведено аналіз стану наукової (не практичної) проблеми у світі. Типова помилка - вважати, що наука є лише в Україні, і розглядати наукові результати лише українських вчених.

4. Які містять лише констатацію результатів без іх детального пояснення та порівняння із аналогічними результатами вчених зі всього світу.

Вимоги до оформлення статей

Мова статті – англійська.
Мінімальний обсяг статті - 8 сторінок формату А4 без врахування анотацій та списку літератури
Стаття виконується в форматі *.doc
Для всіх (!) елементів статті (текст, таблиці, рисунки) шрифт - лише Times New Roman, розмір шрифту - 14, інтервал – 1.

Абзац – 0,6 см.
Всі поля сторінки – 2 см.

 

 

Структура статті:

 

1. УДК.  

2. Назва статті.

3. Автори статті (лише ім'я та прізвище, приклад: Денис Озерянко, але не Озерянко Денис або Озерянко Денис Олегович)

4. Установа, в якій виконана робота.

5. Анотація. Анотація розділяється на розділи аналогічно статті:

Вступ. Не більше (!) 3 рядків. Доцільно описати актуальність теми або мету досліджень, або постановку задачі. Загальновідомі факти описувати не можна.
Матеріали та методи. До 5 рядків, вказати, які матеріали досліджуються, і які методики використані для кожного етапу досліджень. Якщо методика є загальновідомою у світі, її можна не згадувати.

Результати та обговорення. Пів сторінки. У цьому розділі потрібно лаконічно представити конкретні результати - з цифрами, оптимальними та раціональними значеннями, умовами, режимами, а також лаконічно їх пояснити. У анотації не можна посилатись на статтю. Всі представлені твердження мають бути зрозумілими безпосередньо із анотації.
Висновки. 1-2 рядки. У висновках не потрібно повторювати інформацію із Результатів. Доцільно звернути увагу на наукову новизну отриманих результатів.

Анотація має бути максимально інформативною. У анотації не можна посилатись на статтю. Читач має знайти головну інформацію, не звертаючись до статті. Анотація - це не звіт, а лаконічне викладення результатів. Наполегливо не радимо використовувати такі слова-паразити, як "Встановлено, доведено, отже, на основі проведених досліджень...", без цих слів суть анотації не зміниться, а лаконічність, інформативність, конкретність підвищаться.

6. Ключові слова (3-5 слів, саме слів, а не словосполучень)

 

Пункти 2-6 виконати англійською і українською мовами.

 

 

7. Основний текст статті.  Має включати такі обов’язкові розділи:

·         Вступ

·         Матеріали та методи

·         Результати та обговорення

·         Висновки

·         Література

Обов'язкові розділи доцільно розбивати на підрозділи. Це полегшує сприйняття статті.

У вступі доцільно довести актуальність теми в світі, розглянути сучасні наукові праці за тематикою досліджень, описати мету досліджень, завдання досліджень. Якщо огляд праць займає значний об'єм - доцільно його виділити в окремий розділ, наприклад "Аналіз наукових праць". У Вступі не можна описувати практичні проблеми і розробки.

Просимо звернути увагу на розділ "Матеріали та методи". Цей розділ потрібно представити у вигляді детальної інструкції так, щоб будь який вчений світу міг повторити Ваші дослідження та отримати аналогічні результати. Радимо виділити в цьому розділи такі підрозділи:

Матеріали, які досліджується (продукт, технологія, сплав, теорія, методика, спосіб, підприємство, спільнота). Доцільно вказати відомі характеристики матеріалу, властивості, описати підготовку дослідних зразків та ін.
Порядок проведення досліджень.
Опис методик, установок.
Опрацювання результатів досліджень

Зверніть увагу, що не робити детальний опис методики можна лише якщо вона описана в сучасній англомовній статті, яка доступна в мережі інтернет. В інших випадках потрібно детально описувати кожну методику.

У розділі "Результаті і обговорення" потрібно навести отримані результати, їх математично-статистичний аналіз, детально пояснити (!) кожен результат (чому саме такий результат) і порівняти їх із результатами інших вчених з усього світу.

Не можна (!) посилатись на вітчизняні стандарти, технічні умови, підручники, конспекти лекцій, лабораторні практикуми та іншу ненаукову літературу. Посилання на патенти доцільно не виносити в список літератури, а робити в тексті статті, вказавши лише номер та назву патенту).

8. Авторська довідка (Ім’я та по батькові, прізвище авторів,  вчений ступінь та звання, місце роботи, електронна адреса, телефон).

 

9. Контактні дані відповідального автора, до якого за необхідності буде звертатись редакція журналу (обов'язково телефон та електронна адреса).

 

Рисунки виконуються в графічних редакторах (Autocad, Компас, Corel...). Розмір тексту на рисунках повинен бути співрозмірним (!) основному тексту статті.

Всі графіки та діаграми наполегливо рекомендуємо виконувати в Excel. Фон графіків, діаграм – лише білий (не сірий). Колір елементів рисунку (лінії, сітка, текст) – чорний (не сірий).

Криві (або інші елементи)на рисунках мають бути пронумеровані, і розшифровані під назвою рисунку. Використання автоматичної excel-легенди не рекомендується.

Оригінали рисунків, а також файли формату Excel з графіками додатково подаються в окремих файлах.Просимо графіки Excel вставляти в документ Word так, щоб вони там відкривались та редагувались.

Статті, до яких не прикріплені оригінали рисунків (Autocad, Компас, Corel...), які можна відкрити в графічних редакторах та вільно редагувати всі елементи, на розглядаються. Рисунки у форматах BMP, IPG та інших растрових форматах не розглядаються, тому що їх не можливо вільно редагувати у графічних редакторах.

Фотографії та кольорові зображення (наприклад, поля напружень або швидкостей) використовуються лише за умови значної наукової цінності.

Фотографії експериментальних установок наукової цінності не мають. Експериментальну установку необхідно представляти у вигляді схеми, на якій зрозуміло конструкцію та принцип дії.

Будь ласка, не ігноруйте вимоги щодо оформлення ілюстрацій. Редакція не приймає пояснення "так комп'ютер намалював" та "всі інші журнали таке приймають".

 

В списку літератури повинні переважати сучсні англомовні статті із журналів, що індекуються наукометричними базами Scopus і Web of Science, та монографії.

 

Правила оформлення списку літератури

В Ukrainian Food Journalвзято за основу загальноприйняте в світі спрощене оформлення списку літератури згідно стандарту Garvard. Всі елементи посилання розділяються лише комами.

Посилання на статтю:
Автори А.А. (рік видання), Назва статті, Назва журналу (курсивом), Том (номер), сторінки.

Ініціали пишуться після прізвища.
Всі елементи посилання розділяються комами.
Приклад:
Popovici C., Gitin L., Alexe P. (2013), Characterization of walnut (Juglans regia L.) green husk extract obtained by supercritical carbon dioxide fluid extraction, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2(2), pp. 104-108.

Посилання на книгу:
Автори (рік), Назва книги (курсивом), Видавництво, Місто.

Ініціали пишуться після прізвища.
Всі елементи посилання розділяються комами.
Приклад:
Wen-Ching Yang (2003), Handbook of fluidization and fluid-particle systems, Marcel Dekker, New York.

Посилання на електронний ресурс:
Виконується аналогічно посиланню на книгу або статтю. Після оформлення даних про публікацію пишуться слова available at: та вказується електронна адреса.
(2013), Svitovi naukovometrychni bazy, availableat:http://www1.nas.gov.ua/publications/q_a /Pages/scopus.aspx

Список літератури оформлюється лише латиницею. Елементи списку українською та російською мовою потрібно транслітерувати. Для транслітерації з українською мови використовується паспортний стандарт, а з російської - стандарт МВД (в цих стандартах використовуються символи лише англійського алфавіту, без хвостиків, апострофів та ін).

Зручні сайти для транслітерації:
З української мови -
http://translit.kh.ua/#lat/passport
З російської мови
http://ru.translit.net/?account=mvd

  

Просимо уважно слідкувати за виконанням всіх вимог до оформлення статті та не ігнорувати вимоги.

Перед надсиланням статті перевірте її відповідність кожному пункту вимог.

Стаття надсилається
за електронною адресою:

ufj_nuft@meta.ua

 

Спілкування редакції з авторами - лише електронною поштою

 

 

Ethics, privacy, copyright

Rules and regulations on academic ethics

The Editorial Office strictly follows all rules and regulations recommended for all academic and scientific journals by COPE - the Committee on Publication Ethics (the official web site: https://publicationethics.org/resources).

Inter alia, we would like to pay the attention of all our authors (especially potential ones) as well as the attention of all our reviewers to the following regulations of COPE which we treat as the most essential for our everyday activities

 1. All editors, from editor in chief to managing and guest editors, are responsible for guaranteeing all authors a reasonable balance between the freedom of expression on the one hand and academic integrity on the other
 2. At any point of time the authors of the already published articles have the right to request a retraction, publish an apology, clarification and/or correction. The managing editor is expected to support this intention of the authors, however, they may also request additional explanation before publishing such information.
 3. Editors are responsible for determining whether a potential submission really fits the journal’s scope and framework. The decision that the text does not fit either of them should be delivered directly to the author(s) together with the explanation why so and (optional) recommendation on alternative publication opportunities.
 4. Editors are responsible for explaining double-blind peer-review procedures to both authors and independent reviewers. All reviewers are supposed to get regular (at least once a year) email notifications with reminders and updates on the related rules and procedures
 5. Editors are responsible for annual revision of internal academic publishing rules and double-blind peer-review standards
 6. New editors do not have the right to reverse the decision of previously employed editors, the only exception being an external complaint filed regarding plagiarism or other academic misconduct.
 7. Editors are responsible for double confidentiality and proper encoding of all texts before they are being sent for blind review
 8. Articles containing criticism of previously published works (in this journal or elsewhere globally), encouraging scientific debate and/or presenting negative results should be treated equally to regular articles describing authors’ original results. Articles of this category should be also subject to standard double-blind peer-review.
 9. In case the editors have detected plagiarism and have sufficient evidence to prove it - they have the right, officially or independently, to contact the author’s employer, the Ministry of Education in the related country or other regulatory authority so that to report the case of plagiarism.
 10. If the case of plagiarism has been reported externally, the editors are expected to fully cooperate on it and provide all necessary evidence they have, with the only exception - the names of the blind reviewers involved in this case.
 11. Editors are seen as responsible for informing international databases and online libraries if there is a case of retraction. Editors, however, cannot be responsible for the timing of updates in the involved databases and libraries.
 12. This journal restrains from all advertising activities as such and concentrates on publishing activities. In exceptional cases advertisement can be published though. Published advertisement is supposed to be directly related to academic research, higher education and conferences within the scope of the journal.
 13. All situations presented as the conflict of interests should be resolved according to COPE regulations. In such situations editors (or publishers on their behalf) are expected to find a similar case among those described on the official site of the COPE and act accordingly.

Editorial privacy policy. GDPR compliance

Editorial Board and editorial office are strongly committed to maintain trustful relations with all authors and all reviewers.

In May 2018 we updated our internal rules and code of conduct so that to comply fully with the acting GDPR  policies.

The core provisions of the editorial privacy policy are the following:

 1. Editors which are in direct communication with authors, current and/or potential, are responsible for keeping all personal data of the latter strictly confidential.
 2. The Editorial Board and the editorial office should not use any personal data provided by authors and reviewers for private purposes, including those of solely research/academic nature (customer survey or marketing research, for example)
 3. If the Board or the editorial office plans to conduct a survey among authors and/or reviewers, individuals participating in it must be informed in advance and must be asked for a signed permission.
 4. The Board and/or the editorial office is free to share personal information on the authors strictly in one case - when plagiarism has been detected and there is an ongoing formal investigation launched by a third party.
 5. Authors’ work affiliation and contact email are published on the introductory page of each article. This data is considered to be open-access. If an author objects to have their email published - they should inform the editorial office about this once their text has been approved for publishing (blind review results are available).
 6. Authors’ job affiliation is considered globally as being integral part of articles’ indexation in international databases, therefore, this sort of information is treated as open-source data and all authors are encouraged to provide their formal affiliation in the course of texts’ submission.
 7. The Editorial Board and the editorial office will never share personal contact information (telephone numbers, emails, skype name etc.) with any third parties, private or business.
 8. The minimum term of any personal data retention is 1 calendar year since the   day of the first contact. The editors maintain the right to delete any personal data on the authors and/or reviewers earlier than 1 year if the text has not been approved for publication (reviewer is not cooperating with the editorial office anymore).
 9. If any individual has received an email from the editorial office due to technical error or human mistake (typo in an email address, for example), we ask them to delete this email as soon as possible and notify the sender as soon as possible.
 10. If you want all your personal data be deleted from our internal editorial records - please, contact our managing editor via email

Copyright and Open Access License

Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.

The following license will apply to the article: CC BY

The CC BY license lets others distribute, remix, tweak, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

The publisher will apply the Creative Commons Attribution Works 3.0 Unported License (CC-BY) to the Article for the purposes of publication in the journal on an Open Access basis. For further information, see the Open access options page. The full details of the license are available at:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

 

 

 

 

Content 2